قرص سقط جنین در نیم ساعت

قرص سقط جنین در نیم ساعت قرص سقط جنین در نیم ساعت یک اصطلاح کلی است که برای فرایند پزشکی پایان دادن حاملگی، چه به شکل ناخواسته و سقط‌های زودهنگام و چه به طور عمدی به کار می‌رود. زمانی که بارداری خودبه‌خود و بدون هیچ مداخله‌ای در بارداری به پایان می‌رسد به آن سقط ناخواسته … ادامه خواندن قرص سقط جنین در نیم ساعت