پرش به محتوا
Home » طریقه مصرف قرص سایتوتک ۲۰۰

طریقه مصرف قرص سایتوتک ۲۰۰

  • از
طریقه مصرف قرص سایتوتک ۲۰۰ %%sep%% از کجا بفهمم قرص سایتوتک اثر کرده %%sep%% اثر قرص سایتوتک واژینال در ختم حاملگی در سه ماهه دوم بارداری %%sep%%

طریقه مصرف قرص سایتوتک ۲۰۰

طریقه مصرف قرص سایتوتک ۲۰۰ با توجه به اینکه ختم حاملگی در سه ماهه دوم بارداری به علل گوناگون لازم می شود. و عمل جراحی برای ختم حاملگی عوارض متعددی دارد.  این مطالعه به منظور مقایسه تاثیر میزوپروستول واژینال و خوراکی در ختم حاملگی های سه ماهه دوم بارداری (28-14 هفته) صورت گرفت.روش بررسی: این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی بر روی 60 زن باردار در سه ماهه دوم که کاندید ختم حاملگی بودند انجام گردید. بیماران به طور تصادفی در دو گروه 30 نفره برای دریافت میزوپروستول واژینال یا خوراکی قرار گرفتند.  قرص سایتوتک,خرید قرص سایتوتک در داروخانه,خرید قرص سایتوتک اصل,خرید قرص سایتوتک دیجی کالا,خرید قرص سایتوتک در تهران,خرید قرص سایتوتک در کرج,خرید قرص سایتوتک نی نی سایت,خرید قرص سایتوتک در داروخانه مشهد,خرید قرص سایتوتک در مشهد,خرید قرص سایتوتک از داروخانه

خرید قرص سایتوتک

خرید قرص سایتوتک,خرید قرص سایتوتک در داروخانه,خرید قرص سایتوتک اصل,خرید قرص سایتوتک دیجی کالا,خرید قرص سایتوتک در تهران,خرید قرص سایتوتک در کرج,خرید قرص سایتوتک نی نی سایت,خرید قرص سایتوتک در داروخانه مشهد,خرید قرص سایتوتک در مشهد,خرید قرص سایتوتک از داروخانه

در ابتدا دوز 400 میکروگرم میزوپروستول به صورت واژینال یا خوراکی به بیمار تجویز گردید. سپس در صورت نیاز به تکرار, حداکثر تا 3 دوز (1200 میکروگرم) به فواصل هر 6 ساعت استفاده شد. به تمامی زنان شرکت داده شده در مطالعه حداکثر 48 ساعت پس از آخرین دوز مصرفی برای ختم حاملگی زمان داده شد. و در صورت عدم دفع, از روش اکسی توسین غلیظ شده و در نهایت در صورت عدم موفقیت, از روش جراحی برای ختم حاملگی استفاده شد طریقه مصرف قرص سایتوتک ۲۰۰.

از کجا بفهمم قرص سایتوتک اثر کرده

از کجا بفهمم قرص سایتوتک اثر کرده تمامی بیماران 2 هفته پس از ختم حاملگی برای انجام سونوگرافی مجدد مراجعه کردند که در صورت مشاهده بقایای حاملگی, کورتاژ انجام گردید. اطلاعات مربوط به بیماران از قبیل سن, گراویدیتی, سن حاملگی, سوابق بیماری و سابقه سزارین در فرم اطلاعاتی بیمار ثبت گردید. میزان موفقیت میزوپروستول در ختم حاملگی, فاصله زمانی تا دفع محصولات حاملگی و عوارض جانبی دارو در دو گروه مورد مطالعه مقایسه گردید.

سپس داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.نتایج: نتایج پژوهش نشان داد که 26 نفر (%86.7) در گروه واژینال و 13 نفر (%43.3) در گروه خوراکی دفع کامل محصولات حاملگی داشتند طریقه مصرف قرص سایتوتک ۲۰۰. خرید قرص سایتوتک,خرید قرص سایتوتک در داروخانه,خرید قرص سایتوتک اصل,خرید قرص سایتوتک دیجی کالا,خرید قرص سایتوتک در تهران,خرید قرص سایتوتک در کرج,خرید قرص سایتوتک نی نی سایت,خرید قرص سایتوتک در داروخانه مشهد,خرید قرص سایتوتک در مشهد,خرید قرص سایتوتک از داروخانه

قیمت قرص سایتوتک

قیمت قرص سایتوتک  

متوسط فاصله زمانی تا دفع محصولات حاملگی در گروه واژینال (9.2±4.2 ساعت) با گروه خوراکی (12.7±7.3 ساعت) تفاوت معنی داری نداشت. عوارض جانبی شایع در گروه درمانی واژینال, تب و در گروه خوراکی, لرز و تب بود. از نظر میزان بروز عوارض جانبی تفاوت معنی داری در دو گروه مورد مطالعه مشاهده نشد. هیچگونه عارضه جانبی مهم مانند پرفوراسیون رحم یا خونریزی شدید در هیچیک از گروه های مورد مطالعه مشاهده نگردید.نتیجه گیری: میزوپروستول واژینال در مقایسه با روش مصرف خوراکی, روشی موثر در ختم حاملگی های سه ماهه دوم بارداری می باشد. عوارض جانبی این دارو برای بیمار قابل تحمل است.

خرید اینترنتی قرص سقط جنین

خرید اینترنتی قرص سقط جنین

اثر قرص سایتوتک واژینال در ختم حاملگی طریقه مصرف قرص سایتوتک ۲۰۰

طریقه مصرف قرص سایتوتک ۲۰۰ در موارد متعددی از جمله مرگ داخل رحمی جنین, پارگی زودرس کیسه آب, کوریوآمنیونیت و پره اکلامپسی, متخصصین زنان جهت حفظ سلامت مادر ناگزیر به ختم حاملگی در سه ماهه دوم بارداری می باشند. روش های ختم بارداری در رحم بزرگتر از 14 هفته شامل شروع خود به خودی انقباضات, شیاف های واژینال پروستاگلاندین E1 و E2, اکسی توسین وریدی, تزریق داخل مایع آمنیوتیک موادی مانند پروستاگلاندین F2α, اتاکرینیک اسید و سالین هایپرتونیک است. میزوپروستول یک 16 متیل آنالوگ پروستاگلاندین E1 می باشد که جهت پیشگیری از زخم معده استفاده می شود. خرید قرص سایتوتک,خرید قرص سایتوتک در داروخانه,خرید قرص سایتوتک اصل,خرید قرص سایتوتک دیجی کالا,خرید قرص سایتوتک در تهران,خرید قرص سایتوتک در کرج,خرید قرص سایتوتک نی نی سایت,خرید قرص سایتوتک در داروخانه مشهد,خرید قرص سایتوتک در مشهد,خرید قرص سایتوتک از داروخانه

قرص سقط جنین در نیم ساعت

قرص سقط جنین در نیم ساعت

لذا هدف از انجام این کارآزمایی بالینی مقایسه تاثیر دو دوز 400 μg و 600 μg میزوپروستول در ختم بارداری, عوارض مادری, مدت بستری و میزان نیاز به کورتاژ می باشد تا بتوان روش موثر, ایمن و مقرون به صرفه ای را یافت که در زمان کمتری باعث ختم حاملگی در سه ماهه دوم بارداری شود.مواد و روشها: در یک کارآزمایی بالینی 100 بیمار با اندیکاسیون ختم حاملگی در سه ماهه دوم بارداری, طی 2 سال در بیمارستان میرزا کوچک خان بستری و به طور تصادفی به دو گروه 50 نفری A و B تقسیم شدند.  خرید قرص سایتوتک,خرید قرص سایتوتک در داروخانه,خرید قرص سایتوتک اصل,خرید قرص سایتوتک دیجی کالا,خرید قرص سایتوتک در تهران,خرید قرص سایتوتک در کرج,خرید قرص سایتوتک نی نی سایت,خرید قرص سایتوتک در داروخانه مشهد,خرید قرص سایتوتک در مشهد,خرید قرص سایتوتک از داروخانه

دلیل اثر نکردن قرص سایتوتک

دلیل اثر نکردن قرص سایتوتک

بعد از مصرف قرص سایتوتک چه باید کرد

بعد از مصرف قرص سایتوتک چه باید کرد برای مقایسه آماری نتایج از آزمون X2 و تست t استفاده شد. نتایج: نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که 84% در گروه A و80% در گروه B دفع کامل جنین و جفت داشتند. 14% در گروه A و 20% در گروه B تحت کورتاژ تخلیه ای قرار گرفتند. میزان موفقیت درمان (خروج جفت و جنین به طور کامل) بعد از 48 ساعت در گروه A, 98% و در گروه B و 100% بود. زمان شروع القا تا خروج جنین در گروه B 9.2±6.7) ساعت) کوتاه تر از گروه A  بود طریقه مصرف قرص سایتوتک ۲۰۰.

خرید آمپول روگام

خرید آمپول روگام

همچنین این زمان در افرادیکه به علت مرگ داخل رحمی  ساعت حاملگی ختم شد. کوتاه تر از افرادی بود که به علت پارگی کیسه آب ساعت ختم حاملگی داشتند . زمان خروج جفت بعد از خروج جنین در گروه A کمتر بود . طول مدت بستری, عوارض مادری از جمله میزان تهوع و استفراغ, اسهال, تب, درد شکمی غیرقابل تحمل و کاهش هموگلوبین در دو گروه تفاوت معنی دار آماری نداشت. نتیجه گیری: میزوپروستول واژینال, رژیمی کاملا موثر, ایمن و مقرون به صرفه در ختم حاملگی در سه ماهه دوم بارداری می باشد.  و در صورت نیاز به دفع سریع محصولات حاملگی مثل کوریوآمنیونیت و پره اکلامپسی می توان از دوز 600 μg میزوپروستول استفاده کرد. در غیر این صورت جهت کاهش هزینه از دوز 400 μg استفاده شود.

ورزش بعد از مصرف قرص سایتوتک

ورزش بعد از مصرف قرص سایتوتک سقط به روش طبی اقدام پذیرفته شده ای است. که می تواند جایگزین روش های جراحی در ختم حاملگی گردد. میزوپروستول آنالوگ پروستاگلاندین E1 است که از آن به صورت آسان, بی خطر, ارزان و به تنهایی جهت ختم حاملگی های سه ماهه اول و دوم استفاده می گردد خرید قرص سایتوتک,خرید قرص سایتوتک در داروخانه,خرید قرص سایتوتک اصل,خرید قرص سایتوتک دیجی کالا,خرید قرص سایتوتک در تهران,خرید قرص سایتوتک در کرج,خرید قرص سایتوتک نی نی سایت,خرید قرص سایتوتک در داروخانه مشهد,خرید قرص سایتوتک در مشهد,خرید قرص سایتوتک از داروخانه

Misoprostol (Oral Route)

هدف این مطالعه ارزیابی تاثیر دو دوز متفاوت میزوپروستول واژینال برای ختم حاملگی های مساوی یا کمتر از 16 هفته می باشد. روش بررسی: در این کارآزمایی بالینی, 100 خانم باردار با سن حاملگی مساوی یا کمتر از 16 هفته به طور تصادفی در دو گروه مساوی قرار گرفتند. و دوز 200 یا 400 میکروگرمی میزوپروستول واژینال را با فواصل تجویز شش ساعته تا ماکزیمم چهار دوز دریافت کردند. پاسخ به درمان به صورت سقط کامل یا ناقص تا 48 ساعت پس از تجویز دوز اولیه تعریف شد.

طریقه مصرف قرص سایتوتک ۲۰۰ کورتاژ در بیماران در صورت خونریزی زیاد واژینال یا وقوع سقط ناقص انجام می گرفت. یافته ها: دو گروه در فاکتورهای دموگرافیک, تاریخچه مامایی و علت ختم بارداری مشابه بودند. عوارض جانبی ایجاد شده در گروه دوم (400 میکروگرم) شایع تر از گروه اول (200 میکروگرم) بود (p<0.05). در دو گروه تفاوت معنی دار آماری از نظر سقط کامل, سقط ناقص و متوسط زمان القا تا سقط وجود نداشت.نتیجه گیری.

 

Cytotec 200mcg Tablets

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *