دلیل اثر نکردن قرص سایتوتک

دلیل اثر نکردن قرص سایتوتک دلیل اثر نکردن قرص سایتوتک در صورت خونریزی نکردن بعد از قرص سایتوتک حتما هزینه لازم را جهت انجام غربالگری بايد در نظر داشته باشید چون قرص ممکن است معلوليت ايجاد کند . سلام. تو رو خدا جواب مارو بدین به دلیل مشکلات وحشتناکی که داریم؛ خانمم مجبور شد تو هفته … ادامه خواندن دلیل اثر نکردن قرص سایتوتک