پرش به محتوا
Home » بعد از مصرف قرص سایتوتک

بعد از مصرف قرص سایتوتک

بعد از مصرف قرص سایتوتک %%sep%% ورزش بعد از قرص سایتوتک %%sep%% بهترین زمان مصرف قرص سایتوتک %%sep%% علائم پاک شدن رحم بعد از سقط %%sep%%

بعد از مصرف قرص سایتوتک

بعد از مصرف قرص سایتوتک سقط جنین دارویی روشی است که در آن از دارو برای پایان دادن به بارداری استفاده میشود و نیازی به جراحی یا بیهوشی ندارد. این
روش را میتوان در مطب یا در خانه انجام داد و یکی از ایمنترین روشهای سقط جنین است.
سقط جنین یک تصمیم مهم با عواقب عاطفی و روانی زیاد است.
دالیل سقط کامال شخصی است و میتواند به دالیلی مثل تکمیل سقط جنیِن ناخواسته، انجام شود و یا برای پایان دادن به باردارِی
ناخواسته باشد. همچنین در صورت داشتن بیماریهای خاص پزشکی، که ادامه بارداری برای مادر تهدید کننده زندگی است، ممکن است
روش سقط دارویی انتخاب شود.

خرید قرص سقط جنین

خرید قرص سقط جنین 09373136921

خطرات بالقوه انجام سقط دارویی بعد از مصرف قرص سایتوتک

خطرات سقط جنین دارویی عبارتاند از:

  • خونریزی شدید و طوالنی مدت
  • مشکالت دستگاه گوارش )مثل اسهال و استفراغ
  • سقط ناقص که ممکن است نیاز به جراحی داشته باشد.
  • ادامه بارداری در صورتی که این روش کارساز نباشد.
  • عفونت
  • تب
  • توجه داشته باشید که شواهدی بر تاثیر سقط جنین دارویی بر بارداریهای آینده فرد وجود ندارد، مگر اینکه عوارضی ایجاد کرده باشد.
    بنابراین این روش یکی از ایمنترین روشهای ختم بارداری در افرادی است که تصمیم به بارداری در آینده نیز دارند.

قیمت قرص سایتوتک

قیمت قرص سایتوتک 09373136921

سقط جنین دارویی در چه کسانی ممنوع بعد از مصرف قرص سایتوتک

سقط جنین دارویی در افراد با شرایط زیر نباید انجام شود:

هفته های باالی بارداری به ویژه باالی ۲۲ هفته
اگر آی یو دی داخل رحمی IUD دارید. بعد از مصرف قرص سایتوتک
بارداری مشکوک خارج از رحم حاملگی خارج رحمی داشته باشید.
بیماری خاصی دارید، مثل اختالالت خونریزی دهنده، بیماریهای قلبی عروقی خاص، بیماری شدید کبدی، کلیوی و ریوی، یا یک
اختلال تشنجی کنترل نشده بعد از مصرف قرص سایتوتک.
در حال مصرف داروی رقیق کننده خون یا داروهای استروئیدی هستید.
در صورت نیاز، دسترسی به پزشک و یا اورژانس ندارید بعد از مصرف قرص سایتوتک.
به داروی استفاده شده حساسیت داشته باشید.
سقط دارویی در افرادی که سابقه سزارین داشتهاند بویژه دوبار سزارین و یا بیشتر، به دلیل انقباضاتی که ایجاد میکند، خطر بیشتری دارد و میتواند باعث پارگی محل سزارین شود.
اگر به دالیل گفته شده نمیتوانید سقط دارویی انجام دهید، روش جراحی به نام کورتاژ C&D ممکن است گزینه مناسب برای شما باشد.

تجربه سقط با قرص فایزر

تجربه سقط با قرص فایزر

میزوپروستول یا سایتوتک چیست و چه کاربردهایی دارد؟

میزوپروستول نوعی پروستاگلندین ای )Analogue 1E Prostaglandin Synthetic )مصنوعی است. نام دیگری که این دارو به آن معروف
است، سایتوتک است.

سقط جنین دارویی با سایتوتک

سقط جنین دارویی با سایتوتک

کاربردهای میزوپروستول

.1 این دارو برای جلوگیری از زخم معده در افرادی که داروهای NSAID( مانند آسپرین، ایبوپروفن، ناپروکسن( مصرف کردهاند، به خصوص
اگر در معرض خطر ابتال به زخم معده هستند یا سابقه زخم دارند، استفاده میشود.
.2 میزوپروستول همچنین به کاهش خطر عوارض جدی زخم مانند خونریزی کمک میکند.
.3 این دارو همچنین در ترکیب با داروی دیگری به نام میفپریستون، برای پایان دادن به بارداری )سقط جنین( استفاده میشود.

تقویت رحم بعد از سقط جنین

تقویت رحم بعد از سقط جنین

انواع و دوزهای مختلف میزوپروستول

بعد از مصرف قرص سایتوتک این دارو به شکل قرصهای ۱۰۰ و ۲۰۰ میکروگرمی در بازار و به اشکال مختلف واژینال، رکتال، زیرزبانی یا جویدنی وجود دارد.

 

عوارض مصرف میزوپروستول

حالت تهوع و استفراغ یا انقباضات معده کرامپ
اگر هر یک از این اثرات ادامه یافت یا بدتر شد، فورًا به پزشک یا داروساز خود اطالع دهید.
اسهال
اسهال با میزوپروستول رایج است و گاهی میتواند ادامه دار باشد. حتما مصرف مایعات و مواد معدنی و الکترولیتها را برای جلوگیری
از کم آبی بدن در خاطر داشته باشید.
اسهالی که برطرف نشود، ممکن است گاهی منجر به از دست دادن زیاد آب و مواد معدنی بدن شود. در صورت بروز هر یک از عالئم
جدی کم آبی و عدم تعادل مواد معدنی، مثل شوک، سرگیجه شدید، کاهش ادرار، تغییرات ذهنی و خلقی، ضعف عضالنی، ضربان قلب
آهسته یا نامنظم، فورًا به پزشک خود اطالع دهید.
به همین دلیل است که داشتن دسترسی به پزشک و مراقبتهای ویژه، در صورت لزوم و برای تزریقات وریدی مایعات بسیار مهم است.
مشکالت یا بی نظمیهای قاعدگی، خونریزی غیرمعمول و یا سنگین واژن
در صورت بروز هر یک از این عوارض جانبی نادر اما جدی فورًا به پزشک خود اطالع دهید.

Misoprostol (Oral Route)

هشدار در مصرف میزوپروستول

هنگام استفاده از میزوپروستول از مصرف آنتی اسیدهای حاوی منیزیم خودداری کنید، زیرا ممکن است اسهال ناشی از آن را بدتر کنند.
اگر به آنتی اسید نیاز دارید، با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید تا به شما در انتخاب محصول مناسب کمک کند.
قبل از مصرف میزوپروستول، اگر به آن حساسیت دارید، به پزشک یا داروساز خود اطالع دهید.
قبل از استفاده از این دارو، سابقه پزشکی خود را به پزشک یا داروساز خود بگویید، به خصوص در موارد بیماریهای معده و روده )مانند
بیماری التهابی روده(.
اگر از این دارو همراه با میفپریستون برای پایان دادن به بارداری استفاده میکنید، سعی کنید حتما تحت نظر پزشک خود باشید و حتمًا
دستورالعملهای واضحی از پزشک در مورد اینکه با چه کسی باید تماس بگیرید و در مواقع اضطراری چه کاری انجام دهید، داشته
باشید. پس از مصرف داروها، انتظار خونریزی واژینال را داشته باشید، اما اگر عالئم غیرمحتملی مانند خونریزی شدید و طوالنی واژینال،
عالئم عفونت )از جمله تب، لرز( یا از حال رفتن را مشاهده کردید، فورًا به پزشک خود اطالع دهید.
از این دارو در دوران بارداری برای جلوگیری از زخم معده نباید استفاده شود، به دلیل آسیب احتمالی برای جنین داخل رحم. اگر در سن
باروری هستید، در حین مصرف میزوپروستول و حداقل یک ماه یا یک دوره قاعدگی کامل پس از قطع مصرف، از روشهای پیشگیری از
بارداری موثر استفاده کنید. اگر باردار شدید یا فکر میکنید ممکن است باردار باشید، دارو را قطع کرده و فورا به پزشک خود اطالع
دهید.
این دارو به شیر مادر منتقل میشود. با این حال، بعید است که این دارو به نوزاد شیرخوار آسیب برساند. قبل از شیردهی با پزشک خود
مشورت کنید.

Medication abortion

نکاتی برای قبل از استفاده از دارو

قبل از سقط جنین دارویی، باید برای جلوگیری از عوارض احتمالی، نکات زیر توسط پزشک انجام شوند:
بررسی سابقه پزشکی و بیماریهای فرد باردار
تعیین تاریخ بارداری با سونوگرافی و بررسی اینکه حاملگی خارج از رحمی نباشد و بارداری موالر نباشد
آزمایش خون و ادرار
تصمیم گیری برای سقط جنین ممکن است آسان نباشد. همانطور که در مورد گزینههای در دسترس خود فکر میکنید، به دنبال حمایت از
شریک زندگی خود، یکی از اعضای خانواده یا یک دوست باشید.
در برخی کشورها مثل ایران، سقط جنین قانونی نیست، یا ممکن است قبل از انجام سقط جنین، الزامات قانونی و دورههای انتظار وجود
داشته باشد. بنابراین متاسفانه نمیتوانید داروهای سقط جنین را آزادانه از داروخانهها تهیه کنید و نیاز به نسخه پزشک متخصص دارید.

Uses of Misoprostol in Obstetrics and Gynecology

1 دیدگاه دربارهٔ «بعد از مصرف قرص سایتوتک»

  1. بازتاب: قرص سقط جنین در نیم ساعت | health woman

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *