پرش به محتوا
Home » بارداری ناخواسته

بارداری ناخواسته

  • از
بارداری ناخواسته %%sep%% اقدامات بعد از حاملگی ناخواسته %%sep%% علائم ناخواسته %%sep%% بارداری ناخواسته و سقط جنین %%sep%% ناخواسته با جلوگیری طبیعی

بارداری ناخواسته

بارداری ناخواسته نوعی بارداری است که زوج و یا یکی از زوجین خواهان آن فرزند نباشند بارداری
ناخواسته در زمانی اتفاق می افتد که بارداری مد نظر زوجین نیست و به دالیل متفاوتی رخ می دهد.
این نوع بارداری یکی از مشکالت چالش برانگیز در خانواده هاست و مشکالت روحی و جسمی زیادی را
در زن و مرد به وجود می آورد و یکی از مسائلی است که در زندگی بسیاری از زوجین ممکن است
پیش آید. جلوگیری به روش های طبیعی از جمله بیرون کشیدن آلت جنسی مرد از واژن پیش از
انزال مرد، از روش های پرخطری است که میتواند موجب بروز حاملگی و بارداری ناخواسته گردد.

روش های سقط جنین سریع خانگی

روش های سقط جنین سریع خانگی

جلوگیری طبیعی

طبیعی
در روش جلوگیری طبیعی، مرد قبل از اینکه ارضا شود، آلت خود را از درون واژن زن بیرون می آورد. به
وسیله این روش، اسپرم های کمتری داخل واژن می روند و مرد می تواند اسپرم را هر جای دیگر بریزد.
اگرچه ممکن است این روش آسان به نظر برسد، اما نیازمند زمانبندی مناسبی است. اگر همسرتان
احساسی از ارضا نداشته باشد یا دیر متوجه شود، ممکن است موجب بروز بارداری ناخواسته گردد. برای
انجام درست این روش، قبل از اینکه همسرتان ارضا شود، باید آلت خود را از واژن بیرون بیاورد و به
دور از ناحیه تناسلی شما، ارضا شود. حتی برای مقدار کمی از مایع منی نیز، این کار ضروری است.
همچنین الزم است روزهای سیکل قاعدگیتان را دنبال کنید و در روزهایی که در نواحی تخمک گذاری
قرار دارید، به این روش اصال اعتماد نکنید. قبل از شروع رابطه، بهتر است همسرتان دفع ادرار داشته
باشد، تا هیچونه اسپرمی در آلت او باقی نمانده باشد و پس از اینکه همسرتان ارضا شد، مطمئن
شوید که اسپرم ها در ناحیه تناسلی و باالی واژن وجود ندارند، زیرا اسپرم می تواند حرکت کند و خود
را به درون واژن برساند. اگرچه روش جلوگیری طبیعی از بارداری هنوز هم به عنوان یک روش جلوگیری
جای بحث دارد، اما برای جلوگیری مطمئن و همچنین پیشگیری از ابتال به بیماری های منتقل شونده
جنسی می توانید از روش جایگزینی مانند استفاده از کاندوم، استفاده نمایید زیرا میزان جلوگیری
کاندوم از بارداری تا 99 درصد باال میباشد. اگر به هر دلیلی باز هم در زمانبندی ارضا و ریخته شدن
اسپرم ها، دچار خطا شدید، حتما از روش های اورژانسی جلوگیری از بارداری استفاده نمایید.

روش خانگی سقط جنین

روش خانگی سقط جنین

علل بارداری ناخواسته

همانطور که اشاره کردیم به طور کلی حاملگی ناخواسته به علت مشخصی اتفاق میافتد، حتی در
صورتی که زوجین تصور کنند در روابط جنسی خود محافظه کارانه عمل کردهاند، اما باز دلیل برای
حاملگی ناخواسته وجود دارد که به ان دالیل اشاره خواهیم کرد.
استفاده نکردن از روش پیشگیری مناسب
برخی از زوجها به فرض اینکه بارداری اتفاق نمی افتد و یا احتمال ان را کم می دانند از هیچ روش
جلوگیری استفاده نمی کنند. حاملگی ناخواسته در در دوران شیردهی و یا خانم هایی که دچار تنبلی
تخمدان هستند و یا افرادی که در بارداری قبلی خود تاخیر باروری داشته اند بیشتر رخ می دهد.

قرص سقط جنین در نیم ساعت

 

قرص سقط جنین در نیم ساعت 09373136921

روش مناسب جلوگیری از حاملگی بارداری ناخواسته

برخي از زوجين با وجود استفاده صحيح از روش پيشگيری دچار بارداری ناخواسته میشوند و چون از
درست بودن نحوه استفاده، اطمينان داشتند. گاهی مصرف بعضی داروها که با قرص های ضد بارداری
تداخل دارند باعث کاهش اثر قرص می شود و بارداری ناخواسته اتفاق می افتد. حتما متخصص زنان
خود را در مورد داروهایی که مصرف می کنید مطلع سازید.
استفاده نادرست از روش جلوگیری از
همه خانم هایی که از قرص های ضد بارداری استفاده می کنند باید نحوه صحیح مصرف قرص های ضد
بارداری را از پزشک متخصص زنان خود اموزش ببینند و در صورت فراموش کردن قرص به یک روش
مکمل دسترسی داشته باشند.

مدت زمان سقط جنین با قرص

مدت زمان سقط جنین با قرص

بارداری ناخواسته بدون دخول

برخی از بانوان و دختران مجرد بر این تصور هستند که داشتن رابطه جنسی بدون دخول، باعث
نمی شود. حقیقت این است که پرده بکارت سالم هم مانعی برای ورود اسپرم به واژن نمی باشد و
داشتن روش پیشگیری از بارداری حتی در این شرایط هم الزامی است. در این دوران بدلیل نداشتن
اطالعات الزم احتمال وقوع حاملگی ناخواسته زیاد است.
عوارض ناخواسته
بارداری ناخواسته هم برای والدین و هم کودک ناراحتی هایی را ایجاد میکند. اثرات مخرب بارداری
ناخواسته را میتوان در سه دسته جسمی، روحی – روانی و اجتماعی تقسیم کرد.
اثرات جسمانی
اثرات جسمی ناخواسته بدین صورت است که مادر در ماههای ابتدایی  به مراقبهای
الزم در دوران حاملگی توجهی ندارد و عالوه بر تغذیه بایستی که قرص های مکمل نیز مصرف کند، در
غیر اینصورت ممکن است رشد جنین به خطر بیفتد. بارداری ناخواسته می تواند منجر به بروز مشکالت
سالمتی حاد و جدی برای مادر و فرزند شود. این مشکالت می تواند سو تغذیه، بیماری های محتلف، سو
استفاده و غفلت و حتی مرگ باشند.

خرید شیاف سقط جنین

خرید شیاف سقط جنین 09373136921

عوارض جسمانی بارداری ناخواسته

اثرات اجتماعی
تاثیرات جسمی و روحی که ذکر شد، بر عملکرد مادر تاثیر گذاشته و او را در انجام وظایف اش دچار
مشکالتی میکند. برای مثال عدم رسیدگی مادر به درس فرزندان دیگر موجب افت تحصیلی در آنها
میشود. با توجه به مواردی که در اینجا به آنها اشاره کردیم بارداری ناخواسته از تمامی جهات بر زندگی
زوجین اثر می گذارد. به همین دلیل بهتر است به امور جنسی توجه زیادی داشته باشیم تا از بروز
مشکالت بعدی جلوگیری به عمل بیاوریم.

اثرات روحی-روانی

افسردگی از مهم ترین مشکالتی است که در اثر بارداری ناخواسته رخ می دهد. گاهی این افسردگی به
حدی شدید است که تمامی زندگی زوجین را تحت شعاع قرار می دهد. از طرفی احساس شرمساری در
فرزندان بزرگتر و واکنشهای نامتناسب آنها با این موضوع، اوضاع را برای مادر سختتر میکند. در
این شرایط مشاوره روانشناسی و مشاوره خانواده ضروری است.

Prevalence of unwanted pregnancy

بارداری ناخواسته و سقط جنین

حاملگی ناخواسته همانطور که گفته شد برای والدین و به خصوص زنان ناراحتیهایی را به وجود خواهد
آورد. اغلب آنها زمانی که با مساله بارداری ناخواسته مواجه میشوند، بر سر یک دوراهی نگهداشتن و
یا سقط جنین قرار میگیرند. بسیار از افراد پس از بارداری ناخواسته تصمیم به سقط جنین می گیرند.
در اینجا به شما توصیه می کنم قبل از هر گونه اقدام احساسی به خوبی فکر کنید. در این لحظات
زوجین تحت فشار زیادی قرار می گیرند و همین امر سبب می شود کارهای نادرست زیادی از آنها
سرزند. سقط جنین آثار بسیار سویی بر سالمت مادر دارد و تمامی پزشکان تالش می کنند این امر
اتفاق نیافتد. در بسیاری از موارد خطر مرگ مادر نیز وجود دارد. بنابراین اولین راه همیشه بهترین راه
نیست. سعی کنید در این مسیر عاقالنه حرکت کنید. بهتر است بعد از آنکه متوجه شدید به طور
ناخواسته  هستید به مشاوره مراجعه کنید. در هر صورت اگر تصمیم به نگه داشتن فرزند
ناخواسته خود دارید بایستی به آینده و بعد از تولد او هم فکر کنید.

جلوگیری از بارداری ناخواسته

آشنایی با روش های جلوگیری بهترین روش برای پیشگیری از بارداری ناخواسته است. اگر به روش
پیشگیری طبیعی بیش از حد اطمینان داشته باشید این وضعیت ممکن است رخ دهد. قرص های ضد
از جمله مواردی هستند که بانوان باید اقدام به مصرف آن کنند. استفاده از این قرص ها برای
بسیاری از زنان بسیار دشوار است زیرا سبب بروز مشکالت پوستی، تهوع و اختالالت هورمونی می شود.
به همین دلیل بسیاری از زنان از استفاده از آن سر باز می زنند و همین امر آنها را در آستانه چنین
بارداری قرار می دهد.

کالم پایانی

سازمان بهداشت جهانی راهکاری جلوگیری از  ناخواسته را بسیار ساده می داند. دسترسی
آگاهانه و موثر به روش های ضد بارداری زوجین را از  ناخواسته حفظ می کند و آینده
سالم تری را برای زوجین و فرزندی که در این میان به دنیا می آید رقم می زند. سازمان بهداشت جهانی
اذعان می دارد که باید برنامه های آموزشی ضد بارداری در صدر کار دولتمردان قرار گیرد. زیرا افزایش
اطالعات یعنی افزایش کیفیت زندگی.

Unintended pregnancy

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *